O Żłobku Sensoludki

O Żłobku Sensoludki

Żłobek Senso – ludki to placówka, która powstała w Wyższej Szkole Rehabilitacji w Warszawie. Przyjmujemy dzieci studentów i pracowników WSR oraz osób spoza Uczelni.

Senso – ludki to żłobek o profilu sensoryczno – poznawczym. Stworzyliśmy miejsce, gdzie każde dziecko będzie mogło rozwijać się zgodnie ze swoim rytmem. Senso – ludki powstały z miłości do dzieci i radości obserwowania ich rozwoju. W naszej pracy pamiętamy, że każde dziecko jest inne i wyjątkowe.

Wyższa Szkoła Rehabilitacji to Uczelnia, która powstała w 2007 roku. Jest to wyższa uczelnia specjalistyczna, nauczamy szeroko pojętej rehabilitacji, ratownictwa medycznego, dietetyki oraz psychologii.

Senso – ludki to żłobek dotowany ze środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na działania na rzecz rozwoju i utrzymania infrastruktury opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, tj. żłobków, klubów dziecięcych i miejsc u dziennych opiekunów.

Uzyskaliśmy dotację Maluch 2017 plus.

Dlaczego Senso – ludki?

Zapewne większość rodziców spotkało się z pojęciem “integracja sensoryczna.” Jednak nie każdy wie, że jest to pojęcie związane nie tylko z zaburzeniami i terapią dzieci. Sensoryka to poznawanie świata i otaczającej nas rzeczywistości wszystkim zmysłami. To zabawa, doświadczanie w swobodny sposób, który umożliwia dziecku dotykanie, smakowanie, wąchanie, słuchanie. Cały świat, który nas otacza jest dla dziecka ogromnym placem zabaw i miejscem testowania i odkrywania. Chcemy aby w naszym żłobku dzieci miały taką możliwość, nie były ograniczane i do niczego zmuszane. Dzieci mają prawo dokonywać wyborów – nawet te najmłodsze. Naszym zadaniem jest zaspokajanie ciekawości świata i podążanie za dzieckiem zgodnie z jego rytmem. Senso – ludki to miejsce, gdzie każde dziecko będzie mogło odkrywać, poznawać, doświadczać i smakować otaczający nas świat.

Wielu z nas – osób dorosłych odczuwa nadwrażliwość na określone bodźce, co często utrudnia nam życie. U dzieci można to wyraźnie zaobserwować już bardzo wcześnie i starać się wspomóc prawidłowy rozwój, a w poważniejszych przypadkach diagnozować zaburzenia integracji sensorycznej, które można skutecznie eliminować terapią.

 

O Żłobku Sensoludki
Szczęśliwe i bezpieczne dzieci

Szczęśliwe i bezpieczne dzieci

Kreatywne i czułe ciocie

Kreatywne i czułe ciocie

Spokojni i zadowoleni rodzice

Spokojni i zadowoleni rodzice