Rekrutacja

Przyjmujemy w dzieci w wieku od 12 miesiąca do 3 roku życia. Do żłobka mogą zostać również przyjęte dzieci do 4 roku życia jeżeli są ku temu wskazania, dziecko nie dostało się do przedszkola lub z innych powodów.

Rodzic w takim przypadku musi napisać oświadczenie. Decyzja o przyjęciu dziecka należy wtedy do dyrektora żłobka.

Oferujemy opiekę w godzinach 7.00 – 17.30 od poniedziałku do piątku.

Pełnimy również opiekę dzienną w weekendy. Godziny ustalane są indywidualnie.

Rekrutacja trwa cały rok. O zapisie decyduje kolejność zgłoszeń. Pierwszeństwo zapisu do żłobka mają dzieci studentów i pracowników Wyższe Szkoły Rehabilitacji.

Aby zapisać dziecko do żłobka należy:

Senso – ludki to miejsce, gdzie każde dziecko będzie mogło odkrywać, poznawać, doświadczać i smakować otaczający nas świat.

Nasze placówki

Senso – ludki to żłobek o profilu sensoryczno – poznawczym. Stworzyliśmy miejsce, gdzie każde dziecko będzie mogło rozwijać się zgodnie ze swoim rytmem. Senso – ludki powstały z miłości do dzieci i radości obserwowania ich rozwoju. W naszej pracy pamiętamy, że każde dziecko jest inne i wyjątkowe
Rekrutacja do żłobka w Warszawie
Warszawa Wola
Rekrutacja do żłobka w Warszawie
Warszawa Bemowo