Wyżywienie

Posiłki w żłobku Senso ludki

Z

Jadłospis na cały tydzień udostępniany jest dla rodziców na tablicy ogłoszeń w żłobku.

Z

Opłata za żywienie naliczana jest z góry z cały miesiąc i odliczana w przypadku nieobecności dziecka.

Z

Stawka za żywienie wynosi 17 zł / dzień.

Z

Aby odwołać posiłek należy powiadomić o tym fakcie żłobek do godziny 17.00 poprzedniego dnia.

Z

Zwroty za niewykorzystane posiłki dokonywane są na konto lub przenoszone na poczet płatności na kolejny miesiąc.