Wyżywienie

Posiłki w żłobku Senso ludki

Z

Jadłospis udostępniany jest dla rodziców w aplikacji lub mailowo.

Z

Opłata za żywienie naliczana jest z góry z cały miesiąc i odliczana w przypadku nieobecności dziecka.

Z

Stawka za wyżywienie jest płatna z góry za cały miesiąc zgodnie z umową.

Z

Aby odwołać posiłek należy powiadomić o tym fakcie żłobek do godziny 17.00 poprzedniego dnia.

Z

Zwroty za niewykorzystane posiłki dokonywane są na konto lub przenoszone na poczet płatności na kolejny miesiąc.