Integracja wzrokowo-ruchowa jest umiejętnością łączenia tego, co widzimy, z tym co wykonujemy. Prawidłowa koordynacja to umiejętność niezbędna do opanowania zdolności pisania, rysowania, malowania czy ćwiczeń gimnastycznych. Dlatego tak ważne jest, by dzieci doskonaliły koordynację wzrokowo-ruchową już od jak najmłodszych lat. Jej zaburzenie objawia się małą precyzją ruchu i trudnościami podczas prostych zadań. Takie dzieci niechętnie rysują, źle trzymają kredki i często pozostawiają rysunki niedokończone.

Zajęcia integracji wzrokowo-ruchowej z żłobku

Jednym z czynników, które mają wpływ na przyszłe sukcesy szkolne, jest dojrzałość dziecka w momencie podjęcia nauki. Sprawność manualna czy analiza wzrokowa to umiejętność niesamowicie ważna w wykonywaniu przez dziecko podstawowych czynności. Przede wszystkim dzieci o niedostatecznej integracji wzrokowo-ruchowej mają problemy w pisaniu – ich litery są niewyraźne, a znaki interpunkcyjne często pomijane. W dalszych latach nauki dzieci te mają problemy w zajęciach z zakresu geografii czy geometrii. Dlatego istotne jest by dbać o koordynację wzrokowo-ruchową już od czasu żłobka. Właśnie wtedy dziecko nabywa podstawowych umiejętności socjalizacyjnych, a zajęcia te będą dbać o ich kompleksowy rozwój. Należy pamiętać, że koordynacja wzrokowo-ruchowa nie jest cechą wrodzoną – można ją doskonalić w trakcie życia.

Jak wyglądają takie zajęcia?

Integracja wzrokowo-ruchowa w żłobku to przede wszystkim proste ćwiczenia prowadzone przez wykwalifikowanego pedagoga. Oprócz rozwijania koordynacji uczą również dzieci nawiązywania i rozwijania więzi społecznych – poprzez wspólne wykonywanie ćwiczeń indywidualnych czy grupowych. Proste ćwiczenia w formie zabawy to również doskonały pretekst do aktywności ruchowej maluchów. Zajęcia z zakresu integracji wzrokowo-ruchowej w żłobku mają charakter łatwych i przyjemnych zadań.

Zabawy rozwijające sprawność manualną to np.:
– ćwiczenia w marszu oraz biegu (chodzenie na palcach, bieg w podskokach)
– podrzucanie i łapanie czy trafianie do celu piłeczką lub woreczkiem
– zabawy z piłką lub balonem
– nawlekanie korali i wiązanie sznurka
– modelowanie z plasteliny lub modeliny
– zabawa w „lustro” – naśladowanie ruchów i mimiki innych osób

Warto więc dbać o integrację wzrokowo-ruchową dzieci. Ważne jest, by dziecko rozwijało swoje potencjały już od najmłodszych lat, ponieważ będzie to miało ogromny wpływ na jego dalsze życie.