Rozwój fizyczny dziecka to proces skomplikowany i wieloetapowy. Każdy maluch przyswaja nowe umiejętności ruchowe adekwatnie do swojego wieku. Poznawanie świata i przetwarzanie odbieranych z zewnątrz bodźców ma za zadanie ukształtowanie młodego organizmu i nadanie mu odpowiedniej sprawności. Odpowiednia segregacja docierających do mózgu bodźców ma wpływ na zachowanie dziecka czy jego zdolności do nauki. Dlatego warto obserwować, czy integracja sensoryczna przebiega prawidłowo.

Motoryka mała

Z rozwojem fizycznym nierozerwalnie łączy się pojęcie motoryki, czyli ogólnej sprawności fizycznej. Motoryką małą określa się ruchy palców i dłoni. Są to ruchy angażujące niewielką część ciała, jednakże wymagające koncentracji uwagi oraz skupienia na wykonywanej czynności. Przykładami czynności wymagających dobrze ukształtowanej motoryki małej są:

  • malowanie,
  • pisanie,
  • lepienie z plasteliny,
  • zawiązywanie butów,
  • zapinanie guzików.

Mała motoryka to podstawa dla ogólnej zręczności. Jej rozwój jest uzależniony od stopnia ukształtowania ogólnej aktywności ruchowej, tzw. motoryki dużej.

Motoryka duża

Motoryka duża to priorytet w rozwoju ruchowym dziecka. Jest to pierwszy i nadrzędny etap rozwoju ruchowego, a im więcej ćwiczeń w formie ruchu będzie wykonywało dziecko, tym łatwiej przyjdzie mu wykonywanie zadań wymagających innych sprawności. Motoryka duża obejmuje wszelkie ruchy, które angażują całe ciało lub jego większą część. Możemy wskazać tu aktywności, tj.:

  • bieganie,
  • skakanie,
  • gry w piłkę,
  • rzucanie,
  • jazda na rowerze.

Rozwój wszechstronnej aktywności fizycznej rozpoczyna się już w życiu płodowym i jest kontynuowany w kolejnych etapach życia. Motorykę możemy wspierać już od okresu niemowlęctwa. W kolejnych latach warto zastanowić się nad dodatkowymi sposobami wspierania rozwoju ruchowego naszej pociechy. Żłobek sensoryczny jest jednym z miejsc, gdzie opiekunowie z fachową wiedzą umiejętnie wspierają rozwój dużej i małej motoryki u malucha, a równocześnie przeciwdziałają zaburzeniom integracji sensorycznej. Trzeba pamiętać, że stymulowanie motoryki jest podstawą dla wspierania prawidłowego rozwoju układu nerwowego.