Integracja sensoryczna to doskonały sposób wspierania rozwoju układu nerwowego dziecka. Warto ją rozpocząć jak najwcześniej i nie potrzeba do tego szczególnej wiedzy, czy umiejętności. To także doskonały sposób na wzmocnienie więzi między rodzicem i maluchem oraz okazja na dobrą zabawę.
Na czym polega stymulowanie rozwoju sensomotorycznego?

Wspieranie rozwoju sensomotorycznego opiera się na wychowywaniu dziecka w atmosferze spokoju, miłości oraz szacunku i akceptacji drugiego człowieka. Musimy pamiętać o tym, że dziecko przechwytuje wszystkie emocje z otoczenia. Aby rozwijało się prawidłowo, warto zadbać o dobre relacje z innymi domownikami. Integracja sensoryczna to także działania, które mają pomóc w rozwoju psychoruchowym dziecka. Zaliczamy do nich wszelkie codzienne czynności pielęgnacyjne tj. przewijanie, podnoszenie, kąpanie. Wykonywane zgodnie z zasadami pielęgnacji neurorozwojowej sprawią, że maluszek będzie rozwijał się prawidłowo, także pod względem fizycznym. Stymulowanie rozwoju sensomotorycznego polega również na różnego rodzaju zabawach i aktywnościach, które stymulują wszystkie zmysły dziecka. Chodzi zwłaszcza o zaangażowanie zmysłu dotyku oraz tych, które u maluchów są najważniejsze, czyli zmysłu czucia głębokiego oraz zmysłu ruchu. Najlepiej zdać się na dziecko, które samo nam pokaże, które zabawy mu odpowiadają, a których wolałoby unikać.

Wpływ integracji sensorycznej na rozwój dziecka

Podstawowym zadaniem integracji sensorycznej jest pomaganie dziecku, aby właściwie odbierało i przetwarzało bodźce płynące z otoczenia. Na skutek rozmaitych działań prowadzonych podczas integracji, układ nerwowy dziecka zacznie prawidłowo odbierać informacje z receptorów – naszych zmysłów. Wszystko to sprawia, że będzie w stanie w dorosłym życiu prawidłowo interpretować daną sytuację i właściwie na nią zareagować. Jeśli u dziecka występują jakieś zaburzenia sensoryczne, to mogą mieć one wpływ także na koordynację ruchową oraz percepcję wzrokową i słuchową. W dalszym rozwoju takie problemy mogą przekładać się na trudności w nauce, a nawet doprowadzić do obniżenia poczucia własnej wartości.
Proces przetwarzania sensorycznego, czyli odczytywania bodźców płynących z otoczenia wszystkimi zmysłami, ma ogromny wpływ na rozwój psychiczny i fizyczny każdego człowieka. Prawidłowe kształtowanie układu nerwowego dziecka czasami wymaga wsparcia dorosłych i temu właśnie służy integracja sensoryczna.