Elementy sensoryczne pojawiają się w zdecydowanej większości zabaw w żłobku. Dlaczego? Przede wszystkim integracja sensoryczna jest solidnym przygotowaniem do przyszłego życia. Takie zabawy wspomagają umiejętność organizacji, a także sprawność i efektywność w działaniu. Spowodowane jest to właściwie zintegrowanym systemem odbierania bodźców sensorycznych. Niemniej, zabawy tego rodzaju niezmiennie wzbudzają ciekawość u najmłodszych.

Zabawa i nauka, czyli zajęcia sensoryczne. Jakie jest ich znaczenie?

Zajęcia sensoryczne są najbardziej polecane szczególnie w przypadku małych dzieci. W dużej mierze polegają one na obserwacji i doświadczaniu otaczającego świata, a poprzez to umożliwiają atrakcyjną naukę. Najmłodsi zwykle odznaczają się największą ciekawością i z chęcią uczestniczą w zajęciach, które łączą zabawę z nauką. Integracja sensoryczna to szereg zajęć, które opierają się na wykorzystywaniu zmysłów, w tym wzroku, słuchu, dotyku oraz smaku.

Dzięki temu mózg dziecka otrzymuje informacje ze wszystkich systemów zmysłowych i umożliwia ich interpretację. Tak zebrane doświadczenia zmysłowe mogą zostać wykorzystane w celowych działaniach. Integracja sensoryczna wpływa na prawidłowe funkcjonowanie układu przedsionkowego, proprioceptywnego i dotykowego. W związku z tym ma kluczowe znaczenie dla rozwoju najmłodszych.

Czego uczą zajęcia sensoryczne w praktyce?

Przede wszystkim integracja sensoryczna uczy odbierania i reagowania na różne bodźce. Warto zauważyć, że ten proces przebiega u dzieci naturalnie. Jednak dodatkowe zajęcia pozwalają na osiągniecie znacznie lepszych efektów. Bardzo dobrym przykładem jest tutaj drapiący sweter. Dzieci naturalnie zaczynają reagować na tego typu bodźce. Odbierają je, interpretują i odpowiadają na nie. Niestety w przypadku niektórych dzieci proces ten jest zaburzony, co przekłada się na problemy w rozwoju, nauce, a także – na niewłaściwe zachowanie. Zajęcia z integracji sensorycznej mogą pomóc w wyrównaniu nieprawidłowości.

Dbanie o najmłodszych to przede wszystkim troska o ich właściwy rozwój. Ten zaś zapewniają zajęcia sensoryczne, które polegają na obserwacji i doświadczaniu świata. Dzięki połączeniu nauki z zabawą można stymulować poprawny rozwój dziecka, co w latach późniejszych przełoży się na osiąganie lepszych wyników w szkole i lepszą sprawność fizyczną.