Za co odpowiada układ proprioceptywny?

Za co odpowiada układ proprioceptywny?

Przewracanie się, strach przed pokonywaniem schodów, trudności w nauce samodzielnego ubierania się czy nawet siadania na krzesełko – w efekcie niechęć do zabaw ruchowych i czynności manualnych. W ten sposób mogą przejawiać się zaburzenia w funkcjonowaniu układu...
Motoryka mała i motoryka duża – czym się różnią?

Motoryka mała i motoryka duża – czym się różnią?

Rozwój fizyczny dziecka to proces skomplikowany i wieloetapowy. Każdy maluch przyswaja nowe umiejętności ruchowe adekwatnie do swojego wieku. Poznawanie świata i przetwarzanie odbieranych z zewnątrz bodźców ma za zadanie ukształtowanie młodego organizmu i nadanie mu...
Rozwój integracji sensorycznej – etapy

Rozwój integracji sensorycznej – etapy

Poprawne funkcjonowanie zmysłów oraz ich wzajemne oddziaływanie ma kluczowe znaczenie w rozwoju każdego dziecka. Od razu po narodzinach do mózgu malucha dociera wiele nowych bodźców – słuchowych, wzrokowych, dźwiękowych oraz czuciowych. Ich prawidłowa interpretacja...
Dlaczego warto zapisać dziecko do żłobka?

Dlaczego warto zapisać dziecko do żłobka?

Posłanie dziecka do żłobka to dla wielu rodziców konieczność. Taka decyzja wzbudza jednak niezmiennie wiele emocji i wątpliwości. Należy pamiętać, że pierwsze lata życia dziecka mogą mieć znaczący wpływ na jego przyszły rozwój. Warto zatem wcześniej poznać wynikające...
Wpływ zaburzeń SI na życie emocjonalne dziecka

Wpływ zaburzeń SI na życie emocjonalne dziecka

Zaburzenia w jakimkolwiek obszarze organizmu ludzkiego (branego pod uwagę jako całość, która składa się z wielu aspektów) mają swoje odzwierciedlenie w zachowaniu człowieka. Zaburzenia integracji sensorycznej, będącej jednym z ważniejszych elementów odbierania bodźców...